Cerere adresata Inspectoratului Scolar si Liceului de Arta Buzau

Stimată Doamnă Inspector Şcolar General,

În perioada 16.03.-10.04.2010, cadrele didactice din unele unităţi de învăţământ au decis să înceteze activitatea şi au trimis copiii acasă, în timpul programului şcolar.
Încă din prima zi a protestului eu am afirmat public, pe postul de televiziune TV Buzău (şi ulterior şi pe alte posturi, locale sau naţionale), dar şi pe blogul personal http://emilmoise.blogspot.com, că protestul cadrelor didactice este nelegal şi că, pe de o parte, afectează în mod grav drepturile copiilor, iar pe de altă parte expune cadrele didactice la sancţiuni, iar în data de 17.03.2010 am adresat Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Buzău o petiţie prin care, ca membru în sindicat şi în calitate de cadru didactic şi de părinte am solicitat indicarea temeiului legal care permite o asemenea formă de protest sau încetarea imediată a acestuia şi demiterea secretarului sindicatului, care a fost prezent în emisiune, pentru dezinformarea cadrelor didactice şi a publicului.
Sindicatul nu a dispus încetarea protestului şi nici nu a indicat temeiul legal în baza căruia a fost iniţiat şi continuat. În schimb, în data de 24.03.2010, am fost exclus din Sindicat, într-un mod samavolnic, fără precedent în mişcarea sindicală din România.
Totodată, prin organizaţia neguvernamentală pe care o reprezint, am sesizat Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, prin adresa înregistrată la nr. 2373/24.03.2010, cu privire la nelegalitatea protestului cadrelor didactice şi la afectarea drepturilor copiilor care învaţă în unităţile şcolare din judeţul Buzău şi am sugerat unele acţiuni pentru încetarea protestului.

Nelegalitatea protestului cadrelor didactice a fost confirmată şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean care, prin inspectorul şcolar general, doamna Stoian Florina a afirmat în cadrul emisiunii că nu există un temei legal pentru începerea şi continuarea protestului. De altfel, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău a transmis prin mass-media mai multe comunicate în care a afirmat că protestul este nelegal.
În plus, în data de 31.03.2010, prin adresa nr. 2594, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, în urma desfăşurării unui control tematic privind cadrul legal de încetare a cursurilor, a concluzionat că acesta nu există şi că directorii unităţilor de învăţământ nu şi-au exercitat responsabilităţile stabilite de lege şi în virtutea atribuţiilor sale legale de îndrumare şi control şi a dreptului de decizie a dispus ca toate unităţile de învăţământ să-şi reînceapă activitatea.

Ca urmare a încetării protestului s-a decis recuperarea materiei şcolare, care se desfăşoară conform unui grafic aprobat de către directorul unităţii de învăţământ şi transmis la I.S.J. Buzău.
În cadrul Liceului de Artă „Margareta Sterian” Buzău, s-a decis recuperarea materiei şcolare prin mărirea unei ore de curs de la 50 la 60 minute şi scurtarea pauzei dintre ore de la 10 la 5 minute. Astfel, fetiţa mea. Teodora Moise, elevă a liceului, este obligată să rămână în fiecare zi peste program la şcoală, cel puţin o oră, iar în situaţiile în care, datorită profilului, are cursuri şi dimineaţa şi după amiaza nu mai are timp să se întoarcă acasă, rămânând la şcoală o perioadă foarte îndelungată de timp.

În aceste condiţii, prin decizia unităţii şcolare de învăţământ, este afectat timpul de studiu al copilului, timpul de odihnă şi timpul de recreere, cu consecinţe deosebit de grave, fizice şi psihice, imediate şi pe timp îndelungat.
Decizia unităţii şcolare prin care se încalcă unele din drepturile fundamentale ale copilului meu, vine ca urmare a acţiunii cadrelor didactice care au decis, în mod nelegal, să înceteze activitatea şi să trimită copiii acasă în timpul programului şcolar. Însă nu pot fi neglijate şi încălcate drepturilor copiilor ca urmare a unei acţiuni nelegale a cadrelor didactice. Nelegalităţile trebuie să fie asumate de cei care le comit şi este exclusă îndreptarea acestora prin afectarea drepturilor copiilor, cu atât mai mult cu cât principiul interesului superior al copilului trebuie să prevaleze în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de instituţiile publice.

Vă rog ca atunci când analizaţi prezenta petiţie să aveţi în vedere şi faptul că în demararea şi continuarea protestului nelegal al cadrelor didactice, nu s-au respectat prevederile legale internaţionale şi naţionale privind drepturile copilului de a fi ascultat, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat şi prin urmare copilul nu poate fi obligat să suporte, cu preţul încălcării unor drepturi şi al afectării sănătăţii sale, consecinţele unor acte nelegale şi iresponsabile ale cadrelor didactice, mai ales în condiţiile în care eu, ca părinte, am explicat atât public dar şi în Liceul de Artă „Margareta Sterian” (în faţa conducerii şcolii şi a peste 30 de cadre didactice) că protestul este nu numai nelegal, dar şi fără rezultat.
Situaţia expusă în prezenta nu este specifică numai Liceului de Artă „Margareta Sterian”, fiind întâlnită în majoritatea unităţilor şcolare ale căror cadre didactice au protestat în mod nelegal.

Prin urmare, având în vedere interesul superior al copilului, vă rog să dispuneţi schimbarea de urgenţă programul de recuperare a materiei şcolare pierdute ca urmare a protestului nelegal şi să găsiţi o soluţie legală, astfel încât să nu fie încălcate drepturile şi să nu fie afectată sănătatea copilului meu şi a celorlalţi copii din cadrul Liceului de Artă „Margareta Sterian” Buzău, ori din celelalte unităţi şcolare unde este întâlnită această situaţie.
De asemenea, voi înainta o adresă Ministerului Educaţiei şi voi redacta o scrisoare deschisă adresată copiilor şi părinţilor din judeţul Buzău, în care le voi spune că au dreptul de a nu accepta abuzul la care sunt supuşi prin încălcarea unor drepturi ale lor pentru îndreptarea unor ilegalităţi comise de cadrele didactice.
În calitate de părinte, în virtutea obligaţiilor părinteşti pe care le am, îmi rezerv dreptul de a mă adresa instanţelor judecătoreşti şi organelor de cercetare penală în cazul în care nu veţi dispune încetarea, de îndată, a încălcării drepturilor copilului meu.

Cu consideraţie, 14.04.2010
Emil Moise

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu