A doua cerere adresata Liceului de Arta

Stimate Domnule Director,

Ca urmare a protestului nelegal al cadrelor didactice, în unităţile şcolare din Buzău s-a decis recuperarea materiei şcolare.
În cadrul Liceului de Artă „Margareta Sterian” Buzău, s-a decis recuperarea materiei şcolare prin mărirea unei ore de curs de la 50 la 60 minute şi scurtarea pauzei dintre ore de la 10 la 5 minute. Astfel, fetiţa mea. Teodora Moise, elevă a liceului, este obligată să rămână în fiecare zi peste program la şcoală, cel puţin o oră, iar în situaţiile în care, datorită profilului, are cursuri şi dimineaţa şi după amiaza nu mai are timp să se întoarcă acasă, rămânând la şcoală o perioadă foarte îndelungată de timp.

În data de 14.04.2010 am adresat Liceului de Artă “Margareta Sterian” o petiţie prin care v-am rugat, având în vedere interesul superior al copilului, să schimbaţi de urgenţă programul de recuperare a materiei şcolare pierdute ca urmare a protestului nelegal şi să găsiţi o soluţie legală, astfel încât să nu abuzaţi de drepturile şi de sănătatea copilului meu şi a celorlalţi copii din cadrul Liceului de Artă „Margareta Sterian” Buzău. Programul pe care îl aplicaţi pentru recuperarea materiei şcolare pierdute ca urmare a protestului nelegal al cadrelor didactice este, pe de o parte ineficient, deoarece nu contribuie nici la recuperarea materiei întrucât, fiind foarte încărcat şi cu pauze micşorate, copiii obosesc sau se plictisesc după primele două ore, iar pe de altă parte afectează drepturile copilului şi sănătatea fizică şi psihică a acestuia.

O petiţie similară am adresat şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău şi alta Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Totodată, la rugămintea doamnei inspector şcolar general, ieri am avut discuţii, pe această temă, cu domnia sa, cu doamna inspector şcolar general adjunct, la care, în parte, aţi participat şi dumneavoastră şi directorul Colegiului Naţional Mihai Eminescu.
Deşi situaţia a fost prezentată în mod clar şi în cadrul discuţiei s-a ajuns la concluzia că recuperarea materiei şcolare ca urmare a unor proteste nelegale a unor cadre didactice nu poate afecta drepturile copiilor, fetiţei mele îi sunt în continuare afectate drepturile şi îi este periclitată sănătatea fizică şi psihică, cu consecinţe imediate şi pe termen îndelungat, deoarece în Liceul de Artă „Margareta Sterian” programul de recuperare a materiei şcolare a rămas neschimbat.
Decizia dumneavoastră de a nu schimba programul şcolar dovedeşte rea-credinţă, fapt ce constituie circumstanţă agravantă, mai ales în condiţiile în care, prin adresa nr. 3296/15.04.2010, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău a atras atenţia directorilor unităţilor de învăţământ că pentru realizarea graficului de recuperare a materiei şcolare au obligaţia să consulte elevii şi părinţii şi totodată menţionează existenţa unor puncte de vedere ale părinţilor care solicită respectarea drepturilor copilului de care directorii trebuie să ţină seama.
Prin adresa menţionată, Inspectoratul Şcolar confirmă ilegalitatea comisă de directorii unităţilor şcolare care au decis să recupereze materia şcolară fără a consulta copiii şi părinţii.
În aceste condiţii, vă rog ca de îndată să schimbaţi programul şcolar al copiilor din Liceul de Artă „Margareta Sterian”, revenind la programul normal, până când veţi obţine şi punctele de vedere ale copiilor şi părinţilor pentru a putea realiza un grafic de recuperare în mod legal a materiei şcolare pierdute ca urmare a protestului nelegal al cadrelor didactice.
În caz contrar, în urmărirea interesului superior al copilului şi astfel în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, mă văd nevoi ca începând de mâine să îmi retrag copilul de la ore, forţat de situaţia impusă, până când programul şcolar nu îi va afecta drepturile şi sănătatea.

Vă asigur, Domnule Director, că demersul meu urmăreşte interesul superior al copilului şi astfel respectarea drepturilor acestuia.
Vă mulţumesc!
Emil Moise 15.04.2010